HUR MÄTS ETT COP-VÄRDE?

Här finns lite matnyttig information om COP-värdet på luft/luftvärmepumpar
 och hur de räknas ut samt jämförelser:

COP betyder coefficent of performance och det är genom det som luft/luftvärmepumpar jämförs.
COP mäts vid +7ºC  ute och +20ºC inne utan någon hänsyn till avfrostningar.

COP beräknas genom att man dividerar avgiven effekt med tillförd effekt.
Exempel 1: värmepumpen drar 1000 watt energi och levererar 4000 watt värme
4000/1000 = COP 4,0 = Dvs. den levererar 3ggr ytterligare mer energi än vad den förbrukar.

Så långt är allt enkelt... men värmepumparnas teststandard följer vissa regler där bl.a max-effekten för både kyla och värme klassar in pumpen att testas vid ett visst effektläge. Detta effektläge är vad som benämns som Nominell effekt.

Exempel 2: Panasonic XE12EKE  6,7 kW värme och 4 kW kyla med COP 3,93
( En kraftfull pump vars nominella effekt klassas till 4800 watt)
Exempel 3: Toshiba Super Daiseikai 13  6,9 kW värme och 4,5 kW kyla med COP 4,42
(En ännu kraftfullare pump vars nominella effekt klassats till 4200 watt)

Kommentar!
Det är helt okänt varför denna klassats in lägre än XE12EKE men det ger Toshiba fördelen att kunna visa upp ett högre COP-värde gentemot Panasonic.
Generellt så sjunker COP-värdet ju högre effekt värmepumpen testas vid!


Vi fortsätter med att titta på Mitsubishi Heavy, Toshiba och Panasonic...

Mitsubishi SRK 20, SRK 25, SRK35 är värmepumpar med samma hårdvara. Man skulle kunna säga att dom är helt identiska ändå skiljer sig COP som följer:
SRK 20  COP 5,45  Nominell effekt 2400 watt
SRK 25 COP 5,08 Nominell effekt  3000 watt
SRK 35 COP 4,20 Nominell effekt  4200 watt
Mjukvarumässigt så tillåter programvaran ett högre effektläge på SRK 25 samt ett ännu högre på SRK35.
 

Samma förhållande råder mellan Panasonics modeller E9GKE/E12GKE samt XE9EKE/XE12EKE.
Toshiba Super Daiseikai RAS10/13 och alltså Mitsubishi Heavys SRK20/SRK25.

Men testar man Mitsubishi sida vid sida så har dessa pumpar samma COP-värde som följer:
Vid 2400 watts uteffekt så är COP 5,45,
vid 3000watts uteffekt så är COP 5,08
och vid 4200 watt så är COP 4,2.


Med andra ord så är den enda jämförelse vi kan göra här den att Toshiba har lite högre COP än vad Mitsubishi har då dessa testats vid samma uteffekt 4200 watt.

Detta innebär att Panasonic XE12EKE som först verkar att ha ett dåligt COP-värde mycket väl kan mäta sig med till exempel Toshiba och Mitsubishi vid låga uteffekter.

Tänk på att inte välja en för liten pump till ditt hus framförallt om isoleringen är dålig och du har hög energiförbrukning redan vid +grader.

Man kan ”ljuga” mycket med COP-värden men testinstitutens jämförelser mellan olika pumpar vid lägre temperaturer är inte heller sanna eftersom skillnaderna på avfrostningsmetodik skiljer sig samt lamellindelning och det absolut viktigaste: Väderförhållanden!

Samma värmepump kan prestera mycket bra på en ö eller nära havet men den presterar inte alls lika bra i inlandet där klimatet är ett helt annat och betydligt torrare. Där kommer flitiga och långvariga avfrostningar att sänka effekten, men vid kusten så hålls då effekt och COP uppe.

Det vikigaste med att visa detta är inte vilket COP-värde du har på pumpen eftersom inga stora skillnader finns här. Däremot när du jämför pumpar med den senaste tekniken så fråga efter om de använder elektroniska expansionsventiler som exakt tillför rätt mängd köldmedium till utedelens
batteri eftersom detta generellt ger ett högre COP-värde!