LITE TIPS VID DIMENSIONERING

 

  1. Hur stort är huset? Hur är huset byggt, ett eller två plan, finns det källare?
  2. Hur mycket isolering finns i väggar, golv och tak, finns det fukt?
  3. Hur är planlösningen, vilken spridning får värmen i huset?
  4. Vid vilken utetemperatur skall jag köra tillsatsvärme?
  5. Hur påverkar vind inomhustemperaturen?
  6. Hur varmt vill jag ha det inomhus?

 


Dessa är några av de frågor som du behöver få svar på för att göra en korrekt dimensionering och bestämma vilken värmepump som motsvarar behovet. Det finns formler och värden att räkna ut detta med men med lite eftertanke kan man komma fram till en hyfsad dimensionering i alla fall, de angivna siffrorna på databladen där det står" värmer och kyler till" har inte mycket med verkligheten att göra. Generellt kan sägas att en underdimensionering alltid ger full besparing på din värmepump. Eftersom pumpen får gå för fullt hela tiden bli besparingen skillnaden mellan förbrukad effekt och avgiven effekt.D
et är aldrig fel att t ex. placera en E9dke i ett  hus på 200m² eftersom du vet att den kommer att utnyttjas fullt ut. Du kommer dock att missa ytterligare besparingar som du fått genom att antingen montera två st. E9DKE eller en större värmepump. Problemet man ställs inför är att om man överdriver effekten så blir värmepumpen inte av med all värme tillräckligt snabbt och kommer att varva ner. Man kanske också tvingas höja temperaturen i rummet långt över det normala, om inte huset har en mycket stor och öppen planlösning. En större värmepump kostar mer och om utnyttjandet inte blir 100% kommer besparingen inte att öka jämfört med en mindre.D
e angivna siffrorna under ”värmer upp till” som är beräknade på 30w/m² bör inte ändras om du har ett modernt och fullisolerat hus. Ca 40w/m² täcker dom flesta mera normalisolerade husen men har du sämre isolering i huset bör du öka upp till 60w/m². Är värmepumpen tänkt att placeras i en oisolerad källare behövs en rejäl höjning till ca 100w/m². Frågan angående vid vilken utetemperatur jag behöver stötta med tillsatsvärme i någon form är mycket intressant då i vissa fall t.ex. tillsatsvärmen består av en oljepanna som man bara vill starta vid en viss utomhustemperatur. Hänsyn måste här också tas till vind och förändringar i luftfuktigheten som påverkar avfrostningstider osv. Bäst här är att ta till lite extra effekt. Vet du med dig att du har ett stort, äldre hus med t.ex. två våningsplan rekommenderas att du sätter två värmepumpar hellre än ett multisplitaggregat med två inomhusdelar. Detta pga. att du gör liten prisvinst på multisplitaggregatet men får en betydande ökning av effekten med två värmepumpar. Ett bra tips är att sätta in en värmepump på undervåningen och se hur detta blir, komplettera med ytterligare en på övervåningen senare!                                        


VID EN HYFSAD DIMENSIONERING
 

Det är normalt att värmepumpen inte klarar att värma hela huset ensam, utan du får kanske stötta med ett element längre bort i huset och när temperaturen närmar sig -10 grader ute får du sparka igång några element till. Dessa uppgifter kommer från erfarenheter vid servicearbeten och skall ses som vägledande.
 


Nettovärmepumpar kan inte ta ansvar för felaktiga dimensioneringar som
gjorts av kunder eller felaktiga placeringar av inomhusdelar.
 

Rådfråga oss gärna, men att göra säkra dimensioneringar via telefon eller e-mail är inte möjligt då sådant måste göras på plats.

  

 Till startsidan