7156
ISO/IEC 17020 (C)

Företaget Nettovärmepumpar vänder sig i första hand till privatpersoner och de produkter vi saluför är främst luft/luft värmepumpar från Daikin, Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Bosch och Carrier men vi arbetar också med service på kylanläggningar och fastighetsunderhåll hos flera stora företag i Göteborgområdet. Vår ackreditering innebär att du som kund har en trygghet eftersom tekniska kunskaper och kvalitetsarbete som nedtecknats i vår kvalitetsmanual efterföljs och kontrolleras regelbundet av Swedac.
 Läs mera här! på Swedacs hemsida.

 

Nettovärmepumpars kvalitetspolicy går ut på att:

  • Ständigt sträva efter långsiktig hållbarhet och energieffektiv funktion på våra varor och tjänster.

  • Enbart arbeta med tjänster som utförs på ett kostnadseffektivt, professionellt och miljömässigt fullt godtagbart sätt.

  • Genom att som ackrediterad kontrollverksamhet upprätthålla anläggningars tänkta energi och miljöprestanda, både för den inre miljön och den yttre och att på så sätt kunna nå ökat förtroende och anseende samt därmed ökad försäljning.

  • Visa lyhördhet mot våra kunder, vilket borgar för en trygg framtida fortlevnad.

  • Föra fram våra kunders samt våra egna frågor och krav till våra leverantörer så att produkterna håller den kvalitet som våra kunder och vi själva förväntar oss.

  • Det viktigaste av allt – att utföra arbetet på ett sådant sätt så att varken personal eller utrustning tar skada.

Nettovärmepumpar med ackrediteringsnummer 7156 innehar ackreditering enligt ISO/IEC 17020 (C).
Ackrediteringen gäller för följande kontroller:
Ackreditering för kontroll av kyl- och värmepumpar.Installation och service och/eller återkommande kontroll. Numera gäller företagscertifiering.
Ackreditering för trycksättning med gas. Trycknivå 0-61 bar abs.Installationer och anläggningar ambulerande. Provtryckning med mobil tryckprovningsutrustning på olika anordningar och anläggningar.


Nettovärmepumpar utför följande tjänster:

Installation av kyl- och värmepumpsanläggningar.
Service- och reparationsarbeten hos företag.
Kylkontroller och provtryckningar.
Reparationer och teknisk support för företag med avtal.
Försäljning av värmepumpar, hämtlager samt Internetförsäljning.

E
ftersom servicearbeten och energioptimering tidigare har varit vår huvudsysselsättning sedan slutet av 80-talet ger det oss en styrka på marknaden. Detta genom att produktförsäljningen underlättas då kunderna kan erbjudas stort kunnande om värmepumpar.. El, styr- o reglerkunskaper, ventilationskunskaper samt kunskaper om vattenburna system för värme och kyla finns också inom företaget. Det är alltså ingen dum ide att tala med oss om man känner sig rådvill i denna djungel av teknik.


Vi tror att ni finner oss prisintressanta eftersom våra pumpar ligger på en mycket låg prisnivå jämfört med marknaden i övrigt. Kika gärna runt här på vår webbplats för här finns en del bra tips.

Vi är medlemmar i Svenska Kyltekniska Föreningen!

Observera att våra texter ej får kopieras!
©


Vi önskar alla kunder, nya som gamla varmt välkomna till oss!

Urban Larsson- Kyltekniker 
Camilla Larsson - Kontor/Administration/Logistik

NettoVärmepumpar
Hedeforsvägen 9, Hus 418
Hedefors Industriby/Hedeforsbruk
443 61 STENKULLEN
Tele: 0735-259098
info@nettovarmepumpar.se

Till startsidan