GARANTIER


Enligt gällande marknadsregler lämnas garanti på försåld vara. Vi tillhandahåller
reservdelar eller utbytesmaskin då eventuella fabrikationsfel inträffar.

Inga anspråk på kringkostnader kan ställas till exempel angående
 förlorad energibesparing etc.

Garantin avser två års produktgaranti, felsökning samt anskaffning och byte av trasig komponent eller utbyte av hela produkten, (vilket avgörs av Nettovärmepumpar).
Alla garantianspråk skall ställas till Nettovärmepumpar Sverige!

Kostnader för felsökning eller monteringsarbete där Nettovärmepumpar inte informerats
och godkänt att arbetet skall utföras ersätts ej! Vid fel på produkten skall Nettovärmepumpar
informeras och kommer i de flesta fall att göra ett besök för att på plats fastställa orsaken till felet,
om det visar sig att utomstående installatör förorsakat felet genom felaktigt montage, kommer du
som kund att debiteras för felsökningen.
Detta belopp får du i din tur kräva installatören på.
Även om felet konstateras bero på felaktigt handhavande debiteras besöket!
 Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc. Ej heller ev. rostangrepp.

Vi följer konsumentköplagen vid försäljning till privatpersoner.
Vid en eventuell tvist så följer vi VPNs, (Värmepumpsbranschens reklamationsnämnd) SVEP.s beslut.


För ditt bästa!
Om oturen skulle vara framme rådgör med oss så snart som möjligt!
 De värmepumpar vi saluför är sällan behäftade med fel, och vanligaste felorsaken
är handhavandefel eller olämpligt montage.
Skulle fabrikationsfel ändå uppstå kontakta oss, helst så snart som möjligt för
att begränsa felet och givetvis stäng av värmepumpen och gör denna strömlös.
 Hedeforsvägen 9, Hus 418
 Hedefors Bruk
443 61 STENKULLEN
Tele: 0735-259098
info@nettovarmepumpar.se

 

Till startsidan