MONTERINGSTIPS, GÖR DET SJÄLV! (Panasonic)


Bestäm placering för inomhusdelen. Välj en yttervägg som är lämplig, tänk på att inomhusdelen helst bör ha ca 15 cm marginal till taket. Placera plåtkonsollen som medföljer mot väggen, det finns två markeringspilar i höger kant som visar var hålet skall borras. Lämpligen borras ett klent signalborr genom väggen. Titta så att hålet hamnar på lämpligt sätt på utsidan. Nu kan hålsåg användas, 60-70mm.


Nu skall en kabel 4x1,5 (kommunikationskabel) träs från baksidan in i inomhusdelen och fram genom luckan . Den tejpas fast vid rören som viks ut 90 grader och kabeln  förs ut genom vägghålet. När slutligen rören träs igenom skall kondensvattenslangen ligga längst ned i vägghålet så att fall erhålls.


Lyft nu i inomhusdelen så att du kan hänga den i överkant och tryck sedan in nederkanten tills denna snäpper fast. (allt detta går mycket lättare om en person hjälper till att dra i rören på utsidan)

Nu skall konsollen till utomhusdelen monteras och skruvas fast på väggen. Sätt fast utomhusdelen och justera den så att den sitter rakt.

R
ör och kabel sticker nu ut från inomhusdelen, eventuell tejp avlägsnas. Bocka rören i dom flesta fall nedåt och skruva av befintliga rörpluggar. Ta en droppe olja och smörj gängor och säte. (se till att oljan är ren och att den inte hamnar i själva röret)


Ta det dubbla isolerade röret (tillbehör) och skruva fast muttrarna på anslutningarna som du smörjt. Dessa skall dras hårt med två skiftnycklar så att mothåll erhålls.

T
ejpa tätt med isoleringstejp så att bra isolering erhålls och dra rören mot utomhusdelen tänk på minimal respektive maximal rördragningslängd. Anslut nu på samma vis utomhusdelen. Kabeln 4x1,5 stripas efter röret och ansluts till värmepumpens plint 1.2.3 och jord.

Matarkabeln, 3x1,5 dras via en arbetsbrytare till utomhusdelen och ansluts till plint L, N och jord. Kabeln 4x1,5 ansluts så att färgerna överensstämmer med inomhusdelens plintnummer till exempel: svart-1, blå-2, blå-3 och jord.


Så det viktigaste; vacuumsugning.
 

Anlitar du ett företag för detta skall enligt lag detta företag ha ackreditering för kylinstallationer. Din garanti på värmepumpen upphör att gälla om du t.ex. själv installerat och låtit bli att vacuumsuga. Vid retur av trasig pump mäts fuktinnehållet i köldmediet och om fukt påvisas gäller inga garantier.

Kvar att göra om du är behörig elektriker är att ansluta arbetsbrytaren. Om du inte är elektriker, be denne först titta över samtliga dina inkopplingar så allt är ok!

S
tarta pumpen, kontrollera och bekanta dig med funktionerna via fjärrkontrollen. Kontrollera självfallet att rör inte ligger emot konsoler etc. så att dessa kan vibrera sönder.


Till startsidan