Viktig information att ta del av:
Termostatstyrd vevhusvärmare.

För att förhindra kallstart av kompressorn efter stillestånd kan man hålla den varm med hjälp av vår termostatstyrda vevhusvärmare.

Alla kompressorer oavsett fabrikat som stannar vid kall väderlek beroende på exempelvis skuggig placering eller att det finns någon alternativ uppvärmning i huset som stöttar pumpen mår bra av att utrustas med en vevhusvärmare/oljevärmare.

Vår vevhusvärmare är termostatstyrd och stoppar värmeavgivningen då termostaten som placeras runt hetgasröret känner av att kompressorn startat och att den kommit upp i temperatur. Kompressorhaverier genom vätskeslag undviks och livslängden ökar.

Vad är vätskeslag?
Då en kompressor blir kall vid stillestånd så vandrar köldmediet till utedelen och kondenserar till viss del i kompressorns olja, denna tunnas ut och ger dålig smörjning vid start samt i värsta fall kyler kompressorn så mycket under startögonblicket att kondensering sker i kompressionsutrymmet och kompressorn kan haverera.

Vår termostatstyrda vevhusvärmare passar alla modeller, värmaren är på 45 watt och termostaten bryter vid +50 graders hetgastemperatur och återinkopplas vid +35 grader.

 

Alla priser finns i vår webbshop. där du
också enkelt beställer.
Vi har nu också kortbetalning med Visa/Mastercard

Till webbshopen

 På modellen Panasonic XE9EKE AC Robot är vevhusvärmare förmonterad från fabrik.

 

 

 

Till startsidan